Directrius de la noviolència

Les han d’acceptar les persones que volen participar en una acció.

  • Reconeixem el valor de cada persona. Admetem la dignitat i la humanitat d’un mateix i dels altres. Ens neguem a maltractar el nostre oponent com a enemic.
  • Reconeixem que tots tenim una part de veritat; ningú no la té tota. Ningú no té tota la raó ni està equivocat del tot.
  • Les nostres accions posen èmfasi en la franquesa per promoure la comunicació i els processos democràtics. Treballem per processos que expressen «poder amb», no «poder sobre» els altres.
  • Els nostres mitjans (conductes i accions) són coherents amb els nostres fins (afirmar la vida, oposar-se a l’opressió i cercar la justícia, valorar totes les persones). No justificarem una «victòria» obtinguda per mitjà de mètodes violents.
  • Estem disposats a suportar sofriment en lloc d’infligir-ne. No combatrem violentament si ens ataquen.
  • Ens comprometem a preparar-nos per a l’acció noviolenta segons les directrius acordades.